Elektronisch patiënten dossier

Wij kunnen onze patiënten aanmelden bij het Elektronisch patiëntendossier (EPD).
Doel is het zorgproces te verbeteren. Patiëntengegevens kunnen dan uitgewisseld worden tussen andere huisartsen, apotheek, huisartsenpost en ziekenhuis.

U moet daarvoor eerst toestemming geven.
Dit kunt u doen via www.ikgeeftoestemming.nl
U kunt daar inloggen met DigiD of zonder DigiD een formulier printen en dat getekend aan ons opsturen. Of u haalt een formulier bij de assistente.

We stellen het op prijs als u zo snel mogelijk wil doorgeven of u uw toestemming geeft.