Aanvragen huisbezoek / spreekuur afspraak

Huisbezoek kunt u aanvragen tussen 08.00 – 09.00 uur. De huisbezoeken worden als regel diezelfde dag afgelegd.

Spreekuur aanvragen tussen 08.00 – 09.00 uur en 13.00 – 13.30 uur. Voor het maken van afspraken voor de spreekuren en de huisbezoek aanvragen de aangegeven tijden aan te houden.

Heeft u wat meer tijd nodig of komt u voor iets bijzonders? Zoals een langer gesprek, tropeninjecties of kleine chirurgie dan is  verstandig dit te overleggen met de assistente.  Er kan dan rekening mee worden gehouden.

Onderzoek-en behandelingsmogelijkheden zijn op het praktijk spreekuur het best, vraag daarom  alleen een huisbezoek aan als-het-echt-niet-anders-kan.