Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Indien door een ongeval direkte hulp gewenst is wordt U verzocht niet onaangekondigd naar de praktijk of het buitenspreekuur te gaan. De dokter kan namelijk afwezig zijn. Als U eerst de assistente belt ( toets 1 voor spoed)  kan zij de hulpverlening in goede banen leiden. Mocht hulp zeer spoedeisend zijn en de praktijklijn voor langere tijd in gesprek dan wordt U verzocht tel. 0222-316453 te bellen (het nood/spoednummer).

112